ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

הגשת בקשה לקבלת החזר מס בארצות הברית

החזר מס בארצות הברית הוא דבר שבשגרה, ומיליוני אמריקאים שוקדים מדי שנה על בקשות להחזרי מס כדי לנסות ולקבל שיעור מסוים מהמיסים שהעבירו למדינה. טופס החזר מס הוא חלק בלתי נפרד מדוח המס השנתי שכל אזרח צריך להגיש ל־IRS בין שהוא עובד שכיר ובין שהוא עוסק עצמאי, ובו מפורטים הכנסותיו השנתיות של משלם המיסים והוצאותיו וכן מידע על רווחים מהשקעות והכנסות אחרות. המידע המפורט בטפסים השנתיים הללו, קובע אם אזרח יקבל החזר מס אם לאו. אזרחים אמריקאים מקבלים החזרי מס אם בשנת מס נתונה הם שילמו למדינה יותר מס ממה שהם חייבים בפועל, ואם הם זכאים לקבל הטבות, תמריצים ומענקים מהמדינה. החזרי המס מתקבלים מהממשלה בהמחאה בסך סכום המס העודף ששולם בפועל או בסך סכום ההטבות שמשלמי המיסים זכאים להן.

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

החזר מס בארצות הברית

אז לפני שנברר מהו החזר מס, ראשית נחדד את ההבדל בין ניכוי מס ובין זיכוי מס. אבחנה זו תאפשר לכם להבין לעומק מה נדרש מכם בדוח המס השנתי וכיצד למקסם את החזר המס המגיע לכם.

זיכוי מס הינו מרכיב המצמצם את חבות המס על בסיס דולר לדולר, כלומר כל דולר של זיכוי מס עשוי לצמצמם בדולר את חבות המס. בחלק מהמקרים כאשר יש עודף זיכוי מס ניתן יהיה לקבל אותו בצורת החזר מס (כמו במצב בו שולם יותר מידי מס במשכורת או במקרה של עודף זיכוי מס בגין ילדים אמריקאים).

לעומת זאת כאשר אנו מדברים על ניכוי מס הכוונה בניכוי מההכנסה החייבת, כלומר ניכוי מס מפחית את ההכנסה החייבת בסכום ההוצאה ובהתאם לכך יסייע לכם לצמצם את חבות המס הסופית היות ומקטין את ההכנסה החייבת לצרכי מס בגינה מחושבת חבות המס (אפקטיבית ניכוי מס שווה ערך לזיכוי מס בגובה ההכנסה החייבת השולית של הנישום).

כדאי לדעת

סטטיסטיקה של החזר מס בארצות הברית בשנת 2023

בשנת 2023, החזירה ממשלת ארה"ב החזר ממוצע לאדם של 2,750$. בשנת 2022 ניתן לראות שההחזר הממוצע מעט גבוה יותר וזה נובע כתוצאה ממגפת הקורונה והנחות המס שהתקבלו בעקבותיה.

כדאי לדעת

סטטיסטיקה של החזר מס בארצות הברית בשנת 2022

על פי נתונים רשמיים של ה-IRS בשנת 2022, החזירה ממשלת ארה"ב מיסים ליותר מ־145 מיליון אזרחים. ההחזר הממוצע לאדם הוא $3,039. בכל שנה ניתן לראות עלייה הן בכמות הפניות והן הסכום שמחזירה ממשלת ארה"ב לתושבים הזכאים להחזרי מס.

כדאי לדעת

סטטיסטיקה של החזרי מס בארה"ב לשנת 2021

בשנת 2021 זיכוי המס בגין ילדים נתמכים נקבע בשיעור של 3,000 דולר לילד מעל גיל 6 ו־3,600 דולר לילד מתחת לגיל 6 הסכומים הנזכרים רלוונטיים עבור מי שחיים בתוך גבולות ארה"ב, עבור מי שחיים מחוץ לארה"ב שיעור החזר המס המירבי עבור כל ילד עד גיל 17 נותר זהה ועומד על סכום מקסימלי של 1,400$ לשנה. מדובר בסכומים משמעותיים מאוד, והחל משנה זו התשלומים בגינם מועברים מדי חודש לחשבונות הבנק של הנישומים. רשות המיסים האמריקאית הגדירה גם זיכוי מס על ילדים נתמכים עד גיל 18 בגין הוצאות הטיפול בהם. גובה הזיכוי הוא בדרך כלל אחוז אחד מהכנסותיהם של הנישומים. החל משנת 2021 עלו שיעורי הזיכוי לעובדים בעלי הכנסה נמוכה ובינונית וירדו לעובדים בעלי הכנסה גבוהה. עם זאת, סכומי הוצאות הטיפול בילדים נתמכים, לא יכולים לעלות על הכנסותיהם של הנישומים כדי שהם יימצאו זכאים לניכוי מס בגינם. עוד יש לזכור שכדי לתבוע ניכוי המס בגין ילדים נתמכים זוגות נשואים צריכים להגיש במשותף דוח מס שנתי. מהן ההוצאות המוכרות על טיפול בילדים נתמכים? תשלומים למטפלות, למעונות יום, לגני ילדים, לקייטנות ולמחנות קיץ. הוצאות שכר לימוד אינן נחשבות מוכרות לצורך החזר מס בארצות הברית.

כדאי לדעת

סטטיסטיקה של החזר מס בארצות הברית בשנת 2020

בדיקות שביצע משרד האוצר האמריקאי העלו שהשיעורים הממוצעים של החזרי מס ששולמו לאזרחים אמריקאים בשנת 2020, עמדו על 2,546 דולר לאדם. בשנה זו הממשלה החזירה מיסים ליותר מ־125 מיליון אזרחים וכל זאת בתוך 21 יום ממועד הגשת הבקשות להחזרי מס. אפשר לומר שאזרחים אמריקאים רבים מסתמכים על הסכומים הללו מדי שנה, והם תוספת חשובה לכל משק בית. אחדים חוסכים את כספי ההחזר שהם מקבלים ואחרים משתמשים בהם כדי לשלם חובות או לטובת משק הבית בכללותו. כך או כך המציאות מלמדת שכדאי להשקיע זמן במילוי דוחות המס וטופסי ההחזר כדי לקבל בחזרה את סכומי המס העודפים ששולמו למדינה.

מי זכאי לקבל החזרי מס בארצות הברית?

בקשה להחזר מס תמיד תתייחס לסכומי המס ששולמו למדינה בשנת המס הקודמת להגשת הבקשה. החזר המס ישולם למשלם המיסים גם אם הוא שילם מס מעבר לחבות המס שלו וגם אם בשנת המס הנתונה הוא לא היה חייב לשלם מיסים כלל. אזרחים אמריקאים ותושבים המתגוררים בשטח ארה"ב באגרת גרין קארד, זכאים לקבל החזר מס בין שהם עובדים שכירים ובין שהם עוסקים עצמאיים, ורשאים להגיש טופס בקשה להחזר מס יחד עם דוח המס שהם ממלאים מדי שנה. החזר המס יחושב תמיד בהתאם למידע הקיים על אודותיהם ברשות המיסים.

משלמי המיסים מקבלים החזרים מדי שנה בין שנגבה מהם יותר כסף מחבותם בפועל ובין שהם זכאים למענקים ולהטבות מס, גם אם במועד הגשת הבקשה הם אינם בהכרח מועסקים. איך אפשר לקבל החזרי מס גבוהים מהממוצע? משלם מיסים יכול לתבוע החזר מס בעבור ילדיו, קרובי משפחה ואף מכרים הסמוכים על שולחנו; הוא יכול להצהיר על תרומות שהעביר לארגוני צדקה ולבקש ניכוי מס בעבורן; אם הוא לא קיבל תשלומי מענקים או תמריצים או לא תבע אותם מהמדינה בזמן, הוא יכול לתבוע אותם בדרך של החזר מס. החזר מס בארצות הברית משולם למשלם המיסים על פי מצבו האישי, המשפחתי והתעסוקתי ובהתאם להצהרות שלו. אם מצבו של משלם המיסים משתנה במשך שנת המס הנתונה – אם איבד את הכנסתו או לחלופין הגדיל אותה, אם מצבו המשפחתי השתנה או אם חל שינוי במצב בריאותו או במקום מגוריו, גם שיעור ההחזר השנתי ישתנה ולעיתים לטובה. חשוב לזכור שה־IRS תמיד מתאים את גובה ההחזר למצבו של משלם המיסים ולתשלום העודף שהוא העביר למדינה בפועל.

מהם אפיקי הניכוי המאפשרים לקבל החזר מס בארה"ב?

יש כמה הוצאות מוכרות לצורך קבלת ניכוי מס. הוצאות אלה עשויות להפחית את שיעור החבות שלכם לרשות המיסים. ניכויי מס מוכרים הם הוצאות על תשלום ריביות, הלוואות סטודנטים, הפסדי הון, תשלום מיסים מקומיים, תרומות לעמותות או לצדקה וכל הוצאה מוכרת אחרת. נישומים רבים מתמקדים בניכויים המוכרים כמו אלה המפורטים מעלה. עם זאת החזר מס לאזרחים אמריקאים כולל כמה הוצאות המוכרות לציבור פחות, ואתם יכולים לתבוע בגינן ניכויי מס. כדאי להתעניין בהם.

זכאותם של עובדים שכירים להחזרי מס​

אז מי זכאי לקבל החזר מס? בראש וראשונה עובדים שכירים שממשכורותיהם נוכו סכומים עודפים בגין מיסים. כיוון שהמעסיקים הם אלה שמנכים את המס ממשכורתו של העובד, הם לא בהכרח מודעים למצבו האישי, לנקודות המס האישיות שלו ולהטבות שהוא זכאי להן על פי חוק. מהסיבה הזו שׂוּמה על כל עובד שכיר להגיש דוח מס שנתי ל־IRS ולהצהיר על הכנסתו ועל מצבו האישי. בטופס החזר המס רשאי משלם המיסים השכיר להצהיר גם על הוצאות שנתיות הנחשבות כהוצאות מוכרות לצורך קבלת החזרי מס. ההוצאות המוכרות הללו יכולות להיות הוצאות על ילדים קטינים שנמצאים באחריותו, הוצאות על ביטוחי בריאות שונים ועל תשלומים לחיסכון פנסיוני, החזרי הלוואות לימודים והוצאות על העתקת מקום מגורים לצורכי תעסוקה.

החזרי מס לאזרחים בארצות הברית

החזר מס בארצות הברית לשכיר שעבד חלק מהשנה

גם עובדים שכירים שעבדו רק חלק משנת המס יכולים להגיש בקשה להחזר מס ולקבל סכומים משמעותיים, וזאת משום שהמס מנוכה ממשכורתם של משלמי המיסים בהתאם לחישוב שנתי ולא לפי הכנסתם החודשית או השבועית או למצבם התעסוקתי במועד הגשת הבקשה. ולכן החזר המס עצמו מחושב בהתאם לזכאותם הכוללת ויכול לסייע מאוד לאנשים שאיבדו את פרנסתם במשך השנה.

החזר מס בארצות הברית עם רואה חשבון מקצועי

החזרי מס לעידוד הורים עובדים​

הורים לילדים קטינים עד גיל 17 זכאים לקבל החזרי מס בעבורם אם הם עובדים לפרנסתם ואם הילדים הם אזרחים אמריקאים, מתגוררים עימם ונמצאים באחריותם. החזרי המס במקרים האלה משולמים כדי לעודד את ההורים להתמיד בעבודתם, אך הם ישולמו רק אם ההורים עצמם אינם חייבים כסף לרשות המיסים. תשלומים אלה הם למעשה בגדר הטבות להורים עובדים. הם משמשים כתמריץ ומעודדים כל אזרח או תושב להמשיך לעבוד בד בבד לגידול ילדים ולניהול משפחה. הסכום השנתי הממוצע להטבת מס זו הוא כ־1,000 דולר בעבור כל ילד קטין.

קבלת החזרי מס באמריקה

החזרי מס לעוסקים עצמאיים

גם עוסקים עצמאיים רשאים לתבוע החזרי מס מהמדינה. מיסי העצמאים חלים על כל ההכנסות שלהם וכן על רווחים שהרוויחו מהשקעות שונות. כמו כן הם כוללים את מיסי הביטוח הלאומי ומיסי ביטוח הבריאות. עוסקים עצמאיים יכולים לדרוש החזר בעבור הוצאות העסק השונות כמו ציוד משרדי, הוצאות מִחשוב, הוצאות תחבורה, הוצאות לימוד, הכשרה מקצועית והשכלה אקדמית, הוצאות משפטיות, קניית חומרי גלם לטובת הפעילות העסקית, הוצאות שיווק וביטוחים מקצועיים ועוד, וכל זאת בהתחשב במצבם האישי והמשפחתי. אם אתם אזרחי ארה"ב המנהלים עסק עצמאי, כדאי שתיעזרו ברואה חשבון שהוא מומחה למיסוי אמריקאי, כדי לחשב את זכאותכם להחזרים כספיים משמעותיים ולמלא את הדוחות השנתיים ואת הבקשות להחזרי מס באופן מדויק, מקיף וממצה.

החזרי מיסים באמריקה

החזרי מס לסטודנטים​

החזרי מס לסטודנטים הם למעשה מענקים המועברים לסטודנטים כדי להקל עליהם בתקופת לימודיהם ולסייע להם לעמוד בכל התחייבויותיהם הכספיות למוסדות הלימוד. החזרי המס משולמים לסטודנטים שהם אזרחים אמריקאים, בעבור הוצאות שכר לימוד, בעבור משפחתם ובעבור ילדיהם הקטינים ובלבד שגם הם אזרחים אמריקאים. החזרי המס לסטודנטים משולמים בעבור הוצאות שכר לימוד ומועברים ישירות לחשבונות הבנק שלהם. סכומי ההחזר יכולים להגיע ל־1,000 דולר בממוצע לשנה, והם משולמים רק בעבור הוצאות שכר לימוד ורק לסטודנטים שהם אזרחים אמריקאים.

החזרי מיסים בארצות הברית

החזר מס על תשלום ריביות של הלוואות סטודנטים

סטודנטים יכולים לתבוע ניכויי מס על תשלום ריביות של הלוואת שניתנו להם לטובת לימודיהם, בין שמדובר בשכר לימוד ובין שמדובר בהוצאות על ספרים, ציוד לימודי ומגורים סטודנטיאליים. זכאות זאת ניתנת אך ורק לסטודנטים הלומדים בתוכנית לימודים מלאה לתואר או לתעודה מקצועית במוסדות לימוד מוכרים. גם סטודנטים שהוריהם משלמים בשבילם את ההלוואות, יכולים לתבוע ניכוי מס בגין תשלום הריביות כיוון שה־IRS מתייחס אל הסיוע ההורי כאל מתנה. כסטודנטים אתם יכולים גם לתבוע ניכוי מס בגין הלוואות הסטודנטים שלכם גם כדי לתמוך בנתמכים שלכם או בבני הזוג. כדי להימצא זכאים לניכוי מס בעבור הנתמכים שלכם עליכם להגיש את דוח המס כזוג נשוי ולא כנישומים בודדים.

החזרי מס לאזרחים אמריקאים

החזר מס לתושבים זרים

גם אזרחים אמריקאים וגם תושבים זרים המתגוררים בארה"ב באשרת גרין קארד, זכאים להגיש בקשה להחזרי מס בד בבד למילוי דוח המס השנתי ולהגשתו. בעוד שאזרחים אמריקאים מגישים דוח מס שמספרו 1040, תושבים זרים מגישים דוח מס שמספרו NR1040 ויכולים ליהנות מהסכומים המשמעותיים שמשרד האוצר האמריקאי מחזיר למשלמי המיסים מדי שנה. ישראלים המתגוררים בארה"ב באשרת גרין קארד זכאים לדרוש הטבות מס לפי אמנת המס למניעת כפל מס שנחתמה בין ישראל ובין ארצות הברית, ובכך להפחית את נטל המיסים החל עליהם ואף לקבל החזרי מס שנתיים בהתאם לסך הכנסותיהם, רווחיהם ומצבם האישי והמשפחתי.

החזרי מס לאזרחים זרים בארצות הברית

החזר על נסיעות עסקים

אם אתם עוסקים עצמאיים ונאלצים לבלות זמן רב בדרכים לצורכי עבודתכם, תוכלו לתבוע ניכוי מס בגין הוצאות הנסיעה. ה־IRS מחשיב הוצאות נסיעה כחלק בלתי נפרד מניהול העסק ובכלל זה גם את ההוצאות על הנסיעות היומיות אל העבודה וממנה. גם עובדים שכירים יכולים לבקש החזרי מס בעבור הוצאות הנסיעה שלהם, ולכן זהו סעיף שכדאי להתעכב עליו בעת מילוי הבקשה להחזר מס.

החזרי מס אמריקאי

החזר מס אמריקאי על תרומות לצדקה

אם תרמתם כספים לארגוני צדקה מוכרים, אתם זכאים לבקש החזר בגין התרומה. חשוב מאוד לשמור קבלות ואסמכתאות המוכיחות את התרומה שנתתם כדי לקבל את ההחזר בקלות ובמהירות. משלם המיסים הממוצע יכול לדרוש ניכוי של עד 300 דולר בגין תרומות לצדקה אם הוא רווק, ועד 600 דולר אם מדובר בתרומה של זוג נשוי. זכרו שרק תרומה לארגונים שרשות המיסים מכירה בהם, יכולה לזכות אתכם בניכוי מס ובהחזר ורק אם שמרתם קבלות או אסמכתאות להעברת התרומה. בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב ניתן לדרוש כתרומה מוכרת לצרכי מס בדוח האמריקאי שלכם גם תרומות למוסדות מוכרים בישראל לפי סעיף 46.

החזרי מיסים בארצות הברית - משרד ביטס

החזר מס לאזרחים אמריקאים בגין אובדן או גנבה

ייתכן מאוד שתימצאו זכאים לניכויי מס עקב נזקים שנגרמו לרכושכם בגין אובדן, גנבה או אסונות טבע. אפשר לתבוע ניכויי מס בגין גנבת רכוש בבית ואף בעסק. לשם כך תידרשו להציג הוכחות לכך שרכושכם נגנב מכם וכן אסמכתאות לטיפול הרשויות בתלונתכם. החזר המס שתקבלו יחושב בהתאם לפיצויים שאתם עשויים לקבל מחברת ביטוח שלכם ולסכום ההשתתפות העצמית שנדרשתם לשלמו.

החזרי מס לאזרחים אמריקאים בגין אובדן או גנבה

החזר בשל מצב משפחתי מיוחד

כל נישום רשאי לתבוע זיכוי מס בשל מצב אישי או משפחתי מיוחד. זיכויי המס ניתנים בהתאמה למדרגת המס שנקבעה לכם ולהטבות מיוחדות שאתם זכאים להן. כך למשל עובדים המשתכרים משכורת נמוכה, בין שיש להם ילדים ובין שלא, זכאים לתבוע זיכוי מס ולקבל החזרי מס בגינו. כך גם סטודנטים מגיל 24 ומעלה, בגירים שנזקקו בילדותם למשפחות אומנה וכן חסרי בית בני 18 ומעלה.

החזר מס בשל מצב משפחתי מיוחד

זיכוי מס בגין ילדים נתמכים

בשנת 2021 זיכוי המס בגין ילדים נתמכים נקבע בשיעור של 3,000 דולר לילד מעל גיל 6 ו־3,600 דולר לילד מתחת לגיל 6. מדובר בסכומים משמעותיים מאוד, והחל משנה זו התשלומים בגינם מועברים מדי חודש לחשבונות הבנק של הנישומים. רשות המיסים האמריקאית הגדירה גם זיכוי מס על ילדים נתמכים עד גיל 18 בגין הוצאות הטיפול בהם. גובה הזיכוי הוא בדרך כלל אחוז אחד מהכנסותיהם של הנישומים. החל משנת 2021 עלו שיעורי הזיכוי לעובדים בעלי הכנסה נמוכה ובינונית וירדו לעובדים בעלי הכנסה גבוהה. עם זאת, סכומי הוצאות הטיפול בילדים נתמכים, לא יכולים לעלות על הכנסותיהם של הנישומים כדי שהם יימצאו זכאים לניכוי מס בגינם. עוד יש לזכור שכדי לתבוע ניכוי המס בגין ילדים נתמכים זוגות נשואים צריכים להגיש במשותף דוח מס שנתי. מהן ההוצאות המוכרות על טיפול בילדים נתמכים? תשלומים למטפלות, למעונות יום, לגני ילדים, לקייטנות ולמחנות קיץ. הוצאות שכר לימוד אינן נחשבות מוכרות לצורך החזר מס בארצות הברית.

זיכוי מיסים בגין ילדים נתמכים

מדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של רו"ח מומחה למיסוי?

אין תחליף לייעוץ המקצועי המקיף שנותן רואה חשבון שהוא מומחה למיסוי אמריקאי ומוסמך IRS. אזרחים אמריקאים? מחזיקי גרין קארד? מנהלי עסקים בארה"ב? רק רואה חשבון מוסמך IRS יכול לייצג אתכם נאמנה ברשות המיסים האמריקאית, להגיש בשמכם את דוחות המס השנתיים ואת הבקשות להחזרי מס ולנהל את תיקי המס שלכם. משלמים מיסים בסכומים גבוהים מדי שנה? זקוקים לעזרה בהגשת הדוח השנתי ובמילוי הבקשה להחזרי מס? רוצים להגדיל את סכומי ההחזר השנתיים? מתלבטים מה לעשות עם כספי ההחזר? אני כאן בשבילכם. ככל שהדבר נוגע להחזרי מס ממשרד האוצר האמריקאי, הכול אפשרי. כדי לקבל את כל החזרי המס שאתם זכאים להם, דברו איתי עוד היום. ההצלחה מובטחת.

למה חשוב להעביר דיווח שנתי מדויק ל־IRS?

כדי לקבל את החזרי המס שאתם זכאים להם כאזרחים אמריקאים או כתושבי קבע בארה"ב, חשוב שתקדישו תשומת לב מרבית למילוי דוח המס השנתי ותמסרו לרשות המס את כל המידע הנחוץ והנדרש. דיווחים לוקים בחסר עלולים לעכב את תשלומי ההחזר שאתם זכאים להם, ואילו דיווחים שגויים או לא מדויקים עלולים לעורר את חשד המדינה לאפשרות של העלמות מס. אם יתעורר ברשות המס האמריקאית חשד שאתם מסתירים מידע, מוסרים נתונים שגויים או מצהירים הצהרות שווא על מצב אישי או משפחתי, אתם עלולים למצוא את עצמכם מוזמנים לחקירות ואף נתבעים בגין העלמות מס. העונשים הקבועים בחוק האמריקאי על העלמות מס הם כבדים מאוד וכוללים קנסות כספיים ואף עונשי מאסר. חשוב תמיד לדווח דיווח מדויק על כלל הכנסותיכם ונכסיכם ולמסור לרשות המס את כל המידע הן האישי, הן המשפחתי והן המקצועי.

קנסות כבדים על אי־דיווח ל־IRS

אזרחי ארצות הברית ותושבים המתגוררים בה באשרת גרין קארד צריכים לדעת שממשלת ארצות הברית מטילה עונשים כבדים על אי דיווח לרשות המיסים או על דיווחי מס חסרים או שגויים. כל חוב לרשות המיסים האמריקאית נושא ריבית שנתית בשיעור שישה אחוז. על אי דיווח במועד מוטלים קנסות בשיעור עשרים וחמישה אחוז מסך החוב. על דיווח לא מדויק או שגוי מוטלים קנסות בשיעור עשרים אחוז מסך החוב. מדובר בסכומים גבוהים מאוד וכולם נושאי ריבית. מלבד הסתכנות בחקירת IRS ובעמידה לדין פלילי, אזרחים או תושבים עלולים לאבד את זכאותם להטבות מס, למענקים ולהחזרי מס ואף את דרכונם או את זכויות התושב שלהם.

בדיקת סטאטוס החזר מס מרשות המיסים האמריקאית

הכנו עבורכם מדריך מפורט בעברית לבדיקת סטאטוס החזר המס שלכם מרשות המיסים האמריקאית:

הסתבכתם עם הבדיקה? יש לכם שאלות כלשהן? אנחנו כאן בשבילכם!
פשוט וקל

לאורך השנים פיתחנו במשרד מתודולוגיית עבודה חדשנית לתקשורת מול הלקוח שמטרתה לייעל ולפשט את תהליכי עבודה על מנת שנוכל לסייע לכם ולמקד אתכם רק במסמכים והנתונים שאנחנו צריכים לקבל כדי להגיש את דוח המס באופן יסודי ובזמן.

חיסכון בזמן ובכסף

עזרו לנו לעזור לכם! כאשר אתם עובדים מולנו באון ליין נוכל לייעל את התהליך ולספק את השירות במהירות שיא.

מקצועיות

צוות המשרד מורכב מרואי חשבון ואנשי מס שעברו הכשרות ממוקדות בישראל ובארה"ב לטובת מתן שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

תמחור הוגן ושקוף

מערכת תמחור חדשנית המשקללת מספר פרמטרים באופן יחסי והוגן דואגת לכך שהשירות יתומחר בהתאם למורכבות העבודה, רמת האחריות וזמן העבודה הצפוי שלנו על התיק.

סינרגיה

אנחנו אחד המשרדים הבודדים בארץ המסוגל לספק שירותי הגשת דיווחי מס בארה"ב ובישראל – זו עיקר המומחיות שלנו והיתרון היחסי שלנו בשוק ולכן מי שיבחר לעבוד אתנו בישראל ובארה"ב יכול להיות סמוך ובטוח שבחר במקום שיוכל לנהל את תהליך ההגשה בגישה הוליסטית ומקצועית על מנת להביא לתוצאת המס האופטימלית עבורו.

עמרי ביטס
ממליצים עלינו
״
״
לקריאה נוספת
הסבר למשקיעים בנדל"ן אמריקאי על חברות LLC
מה זה LLC?

חברת LLC, או חברה בערבון מוגבל, היא מבנה עסקי נפוץ שמשמש יזמים ומשקיעים בארצות הברית. מדובר בישות משפטית היברידית המשלבת יתרונות של תאגיד ביתרונות של

קרא עוד

תפריט נגישות