ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

דרישות דיווח חדשות בארה"ב הנוגעות לבעלי חברות אמריקאיות BOIR

דוח BOIR
תוכן עניינים

החל מיום ה-1/1/2024 מגוון סוגי חברות הפועלות בארה"ב כפופות לדרישות דיווח וגילוי נוספות בארה"ב מכוח הנחיות חדשות של הרשות להלבנת הון בארה"ב (ה – "FinCen").

 

BOIR

עד היום חברות רבות בארה"ב נפתחו ופעלו בארה"ב מבלי שיהיה צורך מבחינתן להציג לאף גורם חיצוני מי הנהנה העיקרי ("Beneficial Owner") בחברה. באופן כזה יכלו בעלי שליטה רבים שהיו מעוניינים לשמור על אנונימיות מסוימת אל מול הרגולטור האמריקאי להסתיר את שליטתם בחברה ולשמור על דיסקרטיות.

החל מיום 1 בינואר, 2024 המצב הזה עומד להשתנות באופן דרמטי וכל חברה ברת דיווח בארה"ב העונה לקריטריונים שהוגדרו בחוק נדרשת להגיש דוח לרשות להלבנת הון ובו לדווח מי הם בעלי השליטה בחברה.

חברות שהוקמו או החלו פעילות בארה"ב לפני 1/1/2024 יכולות להגיש את הדוח עד סוף שנת 2024.

חברות שהוקמו או החלו פעילות בארה"ב לאחר ה-1/1/2024 נדרשות להגיש את הדוח תוך 90 ימים ממועד הקמת החברה או תחילת הפעילות של החברה בארה"ב.

חברות שהוקמו או החלו פעילות בארה"ב לאחר ה-1/1/2025 נדרשות להגיש את הדוח תוך 30 ימים ממועד הקמת החברה או תחילת הפעילות של החברה בארה"ב.

נקבעו מספר חריגים בהתקיימם החברה תהיה פטורה מדיווח, אך מרבית החריגים מתייחסים לחברות ביטוח, חברות ממשלתיות, מוסדות פיננסיים וכדומה ולכן ההמלצה שלנו כעת היא לכל מי שפועל בארה"ב בין אם הוא אזרח אמריקאי ובין אם הוא משקיע זר באמצעות יישות אמריקאית או חברה ישראלית לפנות באופן מידי לרואה החשבון המטפל שלו על מנת לבחון האם עליו להגיש את הדיווח ובמידת הצורך להסדיר את הדיווח הנדרש.

 

מהן סוגי היישויות אליהן מתייחסת ההנחיה החדשה?

 1. חברות שנוסדו בארצות הברית מסוג LLC או INC או כל ישות אחרת שהתאגדה ונרשמה ברשם החברות המדינתי.
 2. חברות לא אמריקאיות שנוסדו מחוץ לארצות הברית ופועלות בארצות הברית (כמו למשל חברה בע"מ בישראל שמבצעת השקעות או פעילות בארצות הברית).

 

מהן ההשלכות של אי דיווח במועד?

 • קנס אזרחי של 500$ לכל יום איחור בדיווח.
 • במקרה והרשות להלבנת הון תחליט שאי הדיווח נעשה בכוונת זדון ותתקוף את החברה במישור הפלילי גובה הקנס עשוי להגיע לסכום של 10,000$ בצירוף של דרישה לתקופת מאסר של עד שנתיים.

 

האם ההגדרה של הנהנה העיקרי בחברה לפי הדין האמריקאי זהה להגדרת בעל שליטה לפי הדין בישראל?

לא, ההגדרה של נהנה עיקרי לפי הדין האמריקאי נרחבת יותר מהגדרת בעל שליטה לפי הדין הישראלי. מבחינת הדין האמריקאי נהנה עיקרי בחברה יכול להיות כל אדם המקיים את אחד מהתנאים הבאים:

 1. כל שמחזיק באופן ישיר או עקיף לפחות 25% מאמצעי השליטה בחברה.
 2. נושא משרה בכיר בחברה שיש לו שליטה מהותית בהחלטות הניהוליות והתפעוליות של החברה.
 3. מי שיכול למנות אחד או יותר מנושאי המשרה הבכירים בחברה כפי שצוינו בסעיף 2.

 

מעבר להגשה הראשונית של הדוח, האם קיימים מקרים או סיטואציות נוספות בהם נדרש להגיש את הדוח פעם נוספת?

בוודאי, במידה ויש צורך לעדכן את פרטיו של אחד או יותר מבעלי השליטה יש להגיש דוח עם המידע העדכני לא יאוחר מ-30 ימים ממועד עדכון פרטי בעל השליטה.

 

מהם הפרטים העיקריים הנכללים בדוח BOIR?

 1. פרטים אינפורמטיביים אודות החברה המדווחת הכוללים:
  1. שם החברה וסיווגה לצרכי מס.
  2. כתובת מלאה של החברה.
  3. מקום הקמה.
  4. מספר מזהה לצרכי מס.
 1. פרטים אישיים של בעל השליטה בחברה הכוללים:
  1. שם פרטי.
  2. שם משפחה.
  3. כתובת מלאה.
  4. תאריך לידה.
  5. פרטי מסמך הזדהות (למשל מספר דרכון).
  6. נדרש לצרף העתק מסמך ששימש לזיהוי.

אנו ממליצים בחום לכל חברה הקשורה באופן כזה או אחר לפעילות בארצות הברית לבדוק ולבחון את המצב הספציפי של החברה מול רואה החשבון אמריקאי המכיר את ההנחיות ודרישות הדיווח החלות על החברה כפי שהוגדרו על ידי הרשות להלבנת הון בארצות הברית ('FinCen') וזאת על מנת להימנע מקנסות מיותרים וחשיפה פוטנציאלית להליכים פלילים בארצות הברית.

 

הגשת דוח BOIR עם משרד ביטס

לא בטוחים מה צריך לעשות ואיך צריך לדווח? רוצים לבצע את הדיווח בקלות ובמהירות כדי למנוע חשיפה אפשרית לקנסות והליכים פליליים? משרדינו ישמח לעמוד לרשותכם ולתת מענה לכל סוגיות הדיווח הנדרשות בארה"ב, פנו אלינו עוד היום ונציג מטעמינו יוכל להתאים לכם את הטיפול הנדרש כדי שתוכלו להמשיך בפעילות שלכם מבלי לחשוש.

עמרי ביטס - רואה חשבון אמריקאי-ישראלי
עמרי ביטס - רואה חשבון אמריקאי-ישראלי

רואה חשבון מוסמך וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל. מוסמך מטעם רשות המס הפדרלית האמריקאית (IRS), ניסיון של שנים בייצוג נישומים בארצות הברית. השכלה מקיפה בחשבונאות ובכלכלה מאוניברסיטת חיפה וניסיון רב בתחומי המיסוי הבין־לאומי.

תפריט נגישות