ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

טופס 1099 (Form 1099)

טופס 1099
תוכן עניינים

טופס 1099 הוא טופס לדיווח על הכנסות והוצאות לרשות המיסים האמריקאית, ה־IRS. הוא משמש לדיווח על הכנסות שאינן שכר עבודה כמו דיבידנדים, רווחי הון או ריביות, וכן לדיווח על תשלומים שהועברו לעוסקים פרטיים בעבור שירותים מקצועיים ואחרים.

אנשים פרטיים – בין שהם שכירים, ובין שהם עוסקים עצמאיים – וחברות, תאגידים או שותפויות נדרשים לדווח ל־IRS על כל הוצאה ועל כל הכנסה שאינן שכר עבודה.

עם זאת, לחובת הדיווח יש כמה סייגים ובמקרים מסוימים אין צורך לדווח על הוצאות או הכנסות שאינן שכר עבודה.

לטופס 1099 יש טופסי משנה וכל טופס משנה רלוונטי לנסיבות ייחודיות. אזרחי ארצות הברית ותושבים חוקיים המחזיקים באשרת גרין קארד תקפה חייבים למלא טופס 1099 ולהגישו ל־IRS בכל שנה בחודש ינואר.

הדיווח מסכם את ההכנסות וההוצאות שהתקבלו מגורמים שונים או הועברו לגורמים שונים בשנת המס שהסתיימה.

גם אזרחים אמריקאים שאינם מתגוררים בארצות הברית, או מחזיקי אשרת גרין קארד תקפה שחזרו לארץ וכן חברות זרות או משקיעים זרים שמשקיעים ופועלים בארצות הברית, נדרשים למלא טופס 1099 ולהגישו מדי שנה.

 

מבולבלים? צריכים להגיש טופס 1099 ולא יודעים איך? הינה המדריך השלם לטופס 1099.

 

21 סוגים שונים של טופס 1099

טופס 1099 הוא טופס סטנדרטי, סך הכול קיימים 21 סוגים שונים של טפסי 1099, שמתאימים לתשלומים מוגדרים או להכנסות מוגדרות שונות.

יש טופסי משנה שרלוונטיים למשקיעים זרים, יש טופס משנה שרלוונטיים לתאגידים, יש טופסי משנה שרלוונטיים לבעלי מניות ועוד טופסי משנה המשמשים למטרות שונות.

הינה סקירה של טופסי המשנה לטופס 1099. חלקם מוכרים מאוד לאנשי עסקים ישראלים, למשקיעים ישראלים ולתאגידים ישראלים שפועלים בארצות הברית, ובעלי עניין הפועלים בארצות הברית – גם אם אינם אזרחי ארצות הברית ותושביה – צריכים לדווח על הכנסותיהם או על תשלומים שהעבירו על גבי אחד או יותר מטופסי המשנה.

 1. טופס 1099A – עבור רכישת נכסים משועבדים או עבור מכירתם – הורד את טופס 1099A.
 2. טופס 1099B – עבור הכנסות מעסקאות פיננסיות בתיווך עמיל מכס – הורד את טופס 1099B.
 3. טופס 1099C – עבור מחיקת חובות – הורד את טופס 1099C.
 4. טופס 1099CAP – עבור שינויים במבנה הון של תאגידים או שינויי בעלות בתאגידים – הורד את טופס 1099CAP.
 5. טופס 1099DIV – עבור חלוקת דיבידנדים – הורד את טופס 1099DIV.
 6. טופס 1099G – עבור תשלומים ממשלתיים מסוימים – הורד את טופס 1099G.
 7. טופס 1099H – עבור תשלומי מקדמה על ביטוח בריאות – הורד את טופס 1099H.
 8. טופס 1099INT – עבור הכנסות מריבית – הורד את טופס 1099INT.
 9. טופס 1099K – עבור עסקאות של חברות אשראי וחברות סליקה – הורד את טופס 1099K.
 10. טופס 1099LS – עבור מוסדות לאשפוז ממושך – הורד את טופס 1099LS.
 11. טופס 1099MISC – עבור הכנסות שונות – הורד את טופס 1099MISC.
 12. טופס 1099NEC – עבור תגמול לאנשים שאינם מועסקים – הורד את טופס 1099NEC.
 13. טופס 1099OID – עבור הנחות על הנפקות שנמכרות מתחת לערך נקוב – הורד את טופס 1099OID.
 14. טופס 1099PATR – עבור דיבידנדים מתאגידים – הורד את טופס 1099PATR.
 15. טופס 1099Q – עבור תשלומים ממוסדות לימוד מורשים – הורד את טופס 1099Q.
 16. טופס 1099QA – עבור תשלומים מחשבונות ABLE – הורד את טופס 1099QA.
 17. טופס 1099R – עבור תשלומי קצבאות – הורד את טופס 1099R.
 18. טופס 1099S – עבור הכנסות מעסקאות מקרקעין – הורד את טופס 1099S.
 19. טופס 1099SA – עבור תשלומים מחשבונות HSA, MSA – הורד את טופס 1099SA.
 20. טופס 1099SB – עבור השקעה בחוזה ביטוח חיים – הורד את טופס 1099SB.
 21. טופס 1099LTC – טופס זה משמש גופים ממשלתיים וחברות ביטוח על מנת לדווח לרשות המיסים האמריקאית על תשלום של קצבאות ביטוח חיים ועל אובן כושר עבודה לחולים כרוניים – הורד את טופס 1099LTC.

 

הסתבכתם עם מילוי טופס 1099? יש לכם שאלות כלשהן? אנחנו כאן בשבילכם!

 

מהו טופס 1099?

טופס 1099 מאפשר לכם לדווח על ההכנסות וההוצאות השנתיות שלכם שאינן שכר עבודה, והן אקראיות מטבען. אם אתם ישראלים שמתגוררים בארצות הברית, או אם אתם אזרחים אמריקאים שמתגוררים בישראל, ודאי קיבלתם הודעה בדבר FORM 1099 השנתי שלכם. אם אתם מבולבלים, אתם לא לבד. אמריקאים רבים מתלבטים בשאלת ה־1099 מדי שנה, לא יודעים אם הם צריכים למלא אותו, לא יודעים בעבור מה למלא אותו, לא יודעים איזה טופס משנה רלוונטי להם ונזקקים לסיוע.

למרבה המזל, אנחנו כאן בשבילכם, ואתם לא צריכים להתמודד לבד עם אחד הטפסים המורכבים בהיסטוריה של ה־IRS.

אז מה זה הטופס הזה, מה כל כך מיוחד בו, ולמה כל כך הרבה אנשים מסתבכים אתו?

ובכן, טופס 1099 הוא טופס לדיווח על הכנסות שאינן שכר עבודה:

 • הכנסות מדמי שכירות.
 • הכנסות מתמלוגים.
 • הכנסות מדיבידנדים.
 • הכנסות מריביות.
 • הכנסות מרווחים של נכסים פיננסיים.
 • ועוד.

אך לא רק על הכנסות יש לדווח בטופס 1099, גם על הוצאות ובעיקר על תשלומים לעוסקים עצמאיים ולנותני שירות למיניהם, לדוגמה:

 • אם אתם אזרחים פרטיים ובשנת המס הקודמת שילמתם כסף לקבלן בנייה בעבור שיפוץ הבית, עליכם לדווח על ההוצאה הזאת.
 • אם אתם שוכרים דירה ומשלמים לבעלים דמי שכירות, עליכם לדווח על ההוצאה הזאת.

 

טופס 1099-PATR

1099-PATR לדיווח על דיבידנדים מתאגידים

 

מי חייב לדווח בטופס 1099?

המטרה העיקרית של טופס 1099 היא להבטיח שכל ההכנסות החייבות במס מדווחת ל-IRS ושכל המיסים הנדרשים בעבורן משולמים. ממשלת ארצות הברית עושה כל שביכולתה כדי להבטיח את הכנסותיה השנתיות וכדי למנוע העלמות מס. לא רק אזרחים אמריקאים נדרשים למלא טופס 1099 ולהגישו במועד אלא גם תושבי ארצות הברית שאינם אזרחים אמריקאים, וכן אזרחים אמריקאים שאינם תושבים בפועל. נוסף על כך, גם זרים שמנהלים עסקים בארצות הברית או משקיעים בנכסים פיזיים או פיננסים בארצות הברית, חייבים להצהיר על כל ההכנסות שהרוויחו מהנכסים הללו בכל שנת מס נתונה ולשלם מיסים בעבורם בשיעור שנקבע בחוק.

 

מתי לא תצטרכו למלא טופס 1099?

למרות האמור לעיל, חשוב לזכור שיש סייגים לחובת מילוי טופס 1099.

 • אם שילמתם כספים לחברות, לשותפויות או לתאגידים המוגדרים כתאגידים באחריות מוגבלת (INC או LLC) בעבור מוצרים או שירותים.
 • אם שילמתם לתאגידים זרים או לגופים זרים הפועלים מחוץ לגבולות ארצות הברית.
 • אם העברתם כספים במתנה לאנשים פרטיים או כספים שאינם מייצגים פעילות עסקית או מסחרית.
 • אם אתם מעסיקים עובדים ומשלמים משכורות, ומשכורות אלה מדווחות ל־IRS בטופס W2.
 • אם שילמתם כספים לאנשי מקצוע בכרטיס אשראי או במערכות סליקה מקוונות.

 

1099 form

טופס 1099MISC המשמש לדיווח על הכנסות שונות

 

איך מגישים טופס 1099?

אפשר להגיש טופס 1099 מקוון באתר של ה־IRS, ואפשר גם למלא אותו ידנית ולשלוח אותו בדואר. יש למלא בפירוט רב את הנתונים האישיים ולדייק בפרטי האנשים או הגופים העסקיים והמסחריים שאליהם העברתם כספים ושמהם קיבלתם כספים בשנת המס הקודמת. חשוב לדייק בכל הפרטים, בתאריכים ובנתונים המספריים.

 

טופסי 1099 ממלאים אצלנו

צריכים למלא טופס 1099 ולא יודעים איך? לא בטוחים איזה טופס משנה מתאים לכם? אנחנו לגמרי מבינים אתכם. טופס 1099 הוא טופס מורכב שמחייב תשומת לב לפרטים ודיוק רב. אמריקאים רבים לא מצליחים להתמודד אתו לבד וזקוקים לסיוע של רואה חשבון מקצועי. למרבה המזל, גם אתם לא לבד ולא צריכים להתמודד עם טופס 1099 לבד.

צוות משרד רואי חשבון ביטס, מומחים למיסוי אמריקאי ומורשים לייצג נישומים ב־IRS, נמצא כאן בשבילכם ויעזור לכם להתמודד עם טופס 1099 לסוגיו. אנחנו נתאים את הפעילות העסקית שלכם לטופס 1099 הנכון, נמלא בשבילכם את כל הפרטים הנחוצים, נוודא שכל התשלומים שקיבלתם או העברתם בשנת המס הקודמת, נרשמים בטופס ונגיש אותו ל־IRS. אנחנו נתמודד עם ה־IRS בשבילכם כדי שאתם תוכלו להמשיך ולנהל את עסקיכם ואת חייכם היטב.

טופס 1099 זה עסק למקצוענים, אז השאירו אותו לנו. דברו אתנו, אנחנו כאן בשבילכם.

עמרי ביטס - רואה חשבון אמריקאי-ישראלי
עמרי ביטס - רואה חשבון אמריקאי-ישראלי

רואה חשבון מוסמך וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל. מוסמך מטעם רשות המס הפדרלית האמריקאית (IRS), ניסיון של שנים בייצוג נישומים בארצות הברית. השכלה מקיפה בחשבונאות ובכלכלה מאוניברסיטת חיפה וניסיון רב בתחומי המיסוי הבין־לאומי.

תפריט נגישות