ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

מיסי ירושה ועיזבון בארה"ב – מהם וכיצד ניתן להימנע מהם?

מס ירושה בארה"ב
תוכן עניינים

מיסי הירושה והעיזבון הפדרליים נחקקו לפני כמאה שנה כדי לאפשר לממשלת ארצות הברית להסתייע בכספם של אזרחים עשירים בעלי נכסים, להעשיר את קופת המדינה ולשפר את הכנסות הממשלה.

המון אנשים טועים לחשוב שמס עיזבון ומס ירושה בארה"ב הם מיסים זהים, אך לטובת המאמר הבא נתחיל דווקא בהסבר אודות ההבדלים בין השניים ולאחר מכן נוכל להביא לידיעתם מידע נוסף ורלוונטי. מס עיזבון כשמו כן הוא – מס החל על העיזבון של אדם שנפטר מן העולם, לעומת זאת מס ירושה חל על נכסים שהתקבלו בידי יורשיו של אותו אדם שנפטר מן העולם.

במאמר הבא נסביר בקצה המזלג אודות מס העיזבון האמריקאי, דהיינו המס החל על רכושו ונכסיו של הנפטר, טרם העברתם ליורשיו החוקיים. חישוב שווי העיזבון והמס החל על העיזבון נעשה על גבי דוח מס עיזבון (Estate tax return – Form 706) ראשית נחדד את ההבדל החשוב בין מס עיזבון למס ירושה בארה"ב.

מס עיזבון מוטל על עיזבונו של אדם, והוא אחד המיסים הגבוהים והמשמעותיים ביותר שמטילה ממשלת ארצות הברית על אזרחיה ותושביה. יש לשלם מס על עיזבונו של אדם לפני שהוא מועבר ליורשיו החוקיים ורק אם שוויו הכולל של העיזבון עולה על שווי מסוים שנקבע בחוק ומשתנה בהתאם לאזרחות של הנפטר (אזרח אמריקאי / לא אזרח אמריקאי) ולמצב המשפחתי שלו טרם פטירתו (נשוי / לא נשוי).

 

בואו נבדוק את מיסי הירושה והעיזבון האמריקאים לעומקם, נבין את מהותם וננסה לענות על שאלת השאלות – איך אפשר להימנע מהם.

 

מס עיזבון בארה"ב

 

מס עיזבון בארה"ב

מס עיזבון בארה"ב מוטל על העיזבון עצמו. מס העיזבון הוא אחד המיסים הגבוהים ביותר שמוטלים על אזרחי ארצות הברית ועל תושביה, ולא בכדי עשירי הארץ עושים ככל יכולתם כדי לחמוק ממנו בעודם בחיים.

עיזבונו של אדם יכלול את כל הנכסים הבאים, במידה והעיזבון אינו של אזרח אמריקאי רק הנכסים "האמריקאים" יכללו תחת שווי העיזבון.

 • נכסי נדל"ן.
 • חשבונות בנק.
 • פיקדונות.
 • חסכונות.
 • ניירות ערך.
 • נאמנויות.
 • קצבאות.
 • אינטרסים עסקיים.
 • רווחי דיבידנדים.
 • רווחי ריביות.
 • ועוד.

בעת חישוב חבות המס החלה על העיזבון יש להפחית משוויו ההוגן של העיזבון המחושב ביום הפטירה את כל החובות החלים עליו וכן את הוצאות הניהול של העיזבון. לאחר הפחתת החובות והוצאות העיזבון ניתן לחשב את השווי הנקי של העיזבון ולאחר מכן לבצע חישוב של חבות המס בהתאם למדרגות החלות על העיזבון. לאחר חישוב חבות המס יש להפחית זיכויי מס שמשתנים בהתאם לאזרחותו של בעל העיזבון (אזרח אמריקאי / לא אזרח אמריקאי) ולמצבו המשפחתי (נשוי / לא נשוי), במידה וסכום זיכוי המס שניתן יהיה נמוך מסכום המס שחושב על שווי העיזבון יש לשלם את ההפרש בעת הגשת הדוח.

 

מס העיזבון האמריקאי הוא מס פרוגרסיבי. הוא תלוי בשוויו הכולל של העיזבון וככל ששווי העיזבון גבוה יותר, כך יגדל שיעור המס שיוטל על העיזבון טרם העברת הנכסים ליורשים.

לאחר חישוב שווי העיזבון וגובה המס יורשי העיזבון יוכלו לקבל ערך מתואם של הנכסים ("Step Up Basis") והנכסים שירשו מהמוריש יוכרו לפי שווים ההוגן במועד הפטירה ולא לפי השווי המקורי (אגב בישראל מאחר ולא קיים מנגנון של מס ירושה כאשר יורש מקבל רכוש הוא למעשה "נכנס לנעלי הנפטר" ושווי הבסיס של הנכס שמתקבל בירושה יהיה בהתאם לעלות הנכס המקורית של הנפטר).

יש לציין שמרבית העיזבונות של אזרחים אמריקאים פטורים ממס, ולמעשה כל עיזבון ששוויו קטן מ־12 מיליון דולר (או 24 מיליון דולר לזוג נשוי) פטור ממס. עיזבונות שאינם פטורים ממס, מחויבים במס בשיעור גבוה מאוד שיכול להגיע ל־40 אחוזים משוויו הכולל של העיזבון.

במקרה של עזבון של נפטרים שאינם אזרחים אמריקאים תקרת העיזבון קטנה הרבה יותר ועומדת על כ 60 אלף דולר של שווי הוגן במועד הפטירה, לכן עבור כל מי שמשקיע בארה"ב מומלץ לבצע תכנון נכון של מבנה ההשקעה באופן כזה שיוכל להגן עליכם במידה וחלילה יקרה אירוע לא צפוי במהלך ההשקעה. הדרך הפשוטה והקלה ביותר להגן עליכם במקרה כזה הינה לרכוש ביטוח חיים על סכום החשיפה למס העיזבון, אבל ישנם גם פתרונות אחרים למי שהגיל אינו מאפשר לו לרכוש ביטוח חיים.

מי שיורש עיזבון שמקורו בנכסים אמריקאים, בין שהוא אזרח אמריקאי ובין שהוא תושב זר, עשוי להיות נדרש לדווח לרשות המיסים האמריקאית – ה – IRS על הכנסותיו מהעיזבון, ישנם מקרים מסוימים בהם מנוכה מס מהעיזבון המועבר ליורשיו של נפטר שאינם אזרחים אמריקאים ואותו ניתן לקבל חזרה בהתאם לתנאים והסייגים שנקבעו באמנת המס בין ארה"ב ולבין מדינת התושבות של אותו יורש, באופן כזה משרדינו הצליח בעבר להחזיר עשרות אלפי דולרים ליורשים של נפטרים אמריקאים החיים בישראל ואינם מחזיקים באזרחות אמריקאית.

 

קבלת החזר על תשלום מס עיזבונות כפול

 

האם אפשר להימנע מתשלום מס על עיזבון או ירושה?

הדרך הטובה ביותר להימנע מתשלום מס על עיזבון היא לתכנן אותו יחד עם רואה חשבון בקיא, מנוסה ומיומן. במרבית המקרים ניתן לטעון למיסוי כפול, ואכן ברוב המקרים יורשי עיזבונות יכולים לדרוש החזרי מס בגין הסכומים ששולמו לרשות המיסים בחלוף השנים בעבור העיזבון.

הדרך הטובה ביותר להימנע מתשלום מס על ירושה, היא להתייעץ עם רואה חשבון לפני הגשת הדיווח השנתי. כל אזרח אמריקאי וכל תושב זר צריך לתכנן היטב את השקעותיו בארצות הברית ולפעול בשכל כדי לצמצם ככל האפשר את הסכומים שיחייבו את יורשיו בתשלומי מס.

ישראלים שמתגוררים בארצות הברית יכולים לתכנן בזהירות את השקעותיהם כדי להפחית את שיעור מס העיזבון שיוטל על נכסיהם לאחר מותם. תכנון מקדים ומושכל של ההשקעות והשקעות באמצעות גורמים שלישיים עשויים להפחית את שיעורי המס שיידרשו בגין העיזבון בעתיד ולהגן על עתידם הכלכלי של יורשי העיזבון.

 

אל תוותרו על ייעוץ של מומחה למיסוי אמריקאי

ירשתם נכסים בארצות הברית? התייעצו עם רואה חשבון לפני הגשת הדיווח השנתי לרשות המיסים.

רואה החשבון שלכם יחשב את שיעור המס שעתיד להיגבות – אם ייגבה – ויעזור לכם לבקש החזרי מס בהתחשב במצבכם הכלכלי, בשיעור ההכנסות השנתי שלכם ובמעמדכם בארצות הברית.

צריכים לתכנן את העיזבון שלכם? רוצים להעביר נכסים במתנה? קיבלתם ירושה ואתם נדרשים לדווח עליה? בואו לקבל ייעוץ מרואה חשבון מנוסה שהוא גם מומחה במיסוי אמריקאי וגם מוסמך מטעם ה־IRS לייצג נישומים ולפעול בשמם.

יחד נשמור על האינטרסים שלכם, נגן על הנכסים שלכם ונדאג לעתידם ולביטחון הכלכלי של היקרים לכם.

כתבה נוספת שיכולה לעניין אתכם: מס בארצות הברית.

עמרי ביטס - רואה חשבון אמריקאי-ישראלי
עמרי ביטס - רואה חשבון אמריקאי-ישראלי

רואה חשבון מוסמך וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל. מוסמך מטעם רשות המס הפדרלית האמריקאית (IRS), ניסיון של שנים בייצוג נישומים בארצות הברית. השכלה מקיפה בחשבונאות ובכלכלה מאוניברסיטת חיפה וניסיון רב בתחומי המיסוי הבין־לאומי.

תפריט נגישות