ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

אמנת מס ישראל ארה"ב –  כל מה שרציתם לדעת אך פחדתם לשאול

אמנת מס ישראל ארה"ב
תוכן עניינים

מעל 74 מדינות חתמו על אמנת מס עם ארצות הברית, ובעניין זה ישראל אינה יוצא דופן. אמנת המס בין ישראל ובין ארה"ב נחתמה בשנת 1995 ויש לה משמעות רבה לאנשים המחזיקים באזרחות כפולה – ישראלית ואמריקאית, לישראלים המתגוררים בארה"ב באשרת גרין קארד או לאזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל – ועלולים להיקלע למצבים של כפל מיסוי בשתי המדינות.

 

אמנת מס ישראל ארה"ב

אנשים רבים שמעו על אמנת המס הישראלית אמריקאית אך לא יודעים במה בדיוק דברים אמורים, מה למעשה כלול באמנה ולמה היא כל כך חשובה.

לטובת כל מי שמתלבט בענייני מיסים הן בארה"ב והן בישראל, הינה כל מה שרציתם לדעת על אמנת המס בין ישראל וארה"ב אך פחדתם לשאול.

 

מדוע יש חשיבות לאמנת מס ישראל ארה"ב

בניגוד כמעט מוחלט לכל מדינה אחרת, ארה"ב מטילה מיסים על הכנסותיהם של אזרחיה המתגוררים ברחבי העולם כולו גם אם הם מבקרים בשטחה לעיתים רחוקות בלבד או כלל לא. בשל מדיניות זו אמנת מס ישראל ארה"ב היא קריטית לאזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל או לאזרחים ישראלים המתגוררים בארה"ב.

אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל צריכים להגיש דוחות מס שנתיים בארצות הברית בגין הכנסתם בישראל, והם נחשבים כבעלי חובות דיווח לרשות המס האמריקאית אם הם לא עושים זאת.

באופן זהה גם אזרחים ישראלים המתגוררים כתושבי קבע בארה"ב או מחזיקים באזרחות אמריקאית, חייבים אף הם לדווח על הכנסותיהם לרשויות המס בישראל ונחשבים כבעלי חבות לממשלת ישראל אם הם לא עושים זאת.

אמנת המס נחתמה בין שתי המדינות כדי להגן על אזרחיהן מפני מיסוי כפול ומפני שיעורי המס הגבוהים המוטלים ממילא על ההכנסות בכל אחת מהן.

 

מהי אמנת המס בין ישראל וארה"ב?

אמנת ישראל ארה"ב היא למעשה הסכם דו-צדדי שנחתם בין שתי המדינות. הסכם זה מגבש את כללי המיסוי החלים על הכנסות המופקות בידי תושב אחת מהמדינות במדינה השנייה ומסדיר את אופן המיסוי של הכנסות אלה.

אף שהכללים שגובשו באמנת המס בין ישראל ובין ארה"ב, מתווספים לחוקי המיסוי החלים בכל מדינה, כללי אמנת המס קודמים לחוקי המיסוי המקומיים ככל שהדבר נוגע לחשש לכפל מס. כלומר אם הוראות אמנת המס מקלות על משלם המיסים ביחס לחוקי המיסוי המקומיים, הוראות האמנה הן אלה שיחולו. לעומת זאת אם הוראות אמנת המס מחמירות ביחס להוראות חוקי המיסוי המקומיים, הן יבוטלו לטובת חוקי המיסוי המקומיים.

 

איך אמנת המס פותרת את בעיות כפל המס?

אמנת המס בין ישראל ובין ארה"ב פותרת את בעיות כפל המס בכמה דרכים פשוטות.

ראשית, האמנה קובעת שהמדינה שבה נוצרה הכנסתו של משלם המיסים, תקבל זכות מיסוי ראשונית.

שנית, האמנה קובעת שמדינת המקור של בעל ההכנסה, תהיה בעלת זכות מיסוי שִיורית על הכנסתו גם אם היא לא נוצרה בשטחה. כלומר היא תוכל למסות את ההכנסה אך תהא מחויבת לפעול כדי למנוע כפל מיסוי ותעשה זאת באמצעות החזרי מס, זיכויים או ניכויי מס. 

 

אילו מיסים כלולים באמנת המס?

המס האמריקאי הכלול באמנה הוא מס ההכנסה הפדרלי. המיסים הישראליים הכלולים באמנה הם מס הכנסה המוטל גם על פי פקודת מס ההכנסה וגם על פי חוק מס שבח מקרקעין. כמו כן מיסי רווח ממוסדות פיננסיים וחברות ביטוח.

על פי אמנת המס הישראלית אמריקאית כל מדינה חייבת להודיע לחברתה על תיקונים או על שינויים מהותיים בחוקיה המקומיים הכלולים באמנה וכן על מועדי החלת התיקונים או השינויים הללו.

 

על מי חלות הוראות אמנת המס?

הוראות אמנת המס חלות על אזרחים ותושבים המתגוררים במדינת ישראל ובכל שטחי ריבונותה וכן על אזרחים ותושבים המתגוררים בארצות הברית ובכל שטחי ריבונותה:

 1. אזרחים ישראלים המתגוררים בשטחי ריבונותה של ארה"ב באשרת גרין קארד או ישראלים המחזיקים באזרחות אמריקאית ומתגוררים בשטחי ריבונותה של ארה"ב.
 2. אזרחים אמריקאים המתגוררים בשטחי ריבונותה של ישראל כתושבים זרים או מחזיקים גם באזרחות ישראלית.
 3. הוראות האמנה חלות גם על תאגידים ישראליים הפועלים בשטחי ריבונותה של ארה"ב.
 4. תאגידים אמריקאים הפועלים בשטחי ריבונותה של ישראל.

 

אמנה ישראל ארה"ב הדרך להימנע ממס כפול

 

אמנה ישראל ארה"ב

ההכנסות הכלולות באמנת המס הם:

 • דיבידנדים שהתקבלו לידי משלם המיסים במדינה אחת, רק אם הם התקבלו ממקורות הנמצאים בשטחי ריבונותה של אותה מדינה.
 • ריביות שהתקבלו לידי משלם המיסים במדינה אחת, רק אם הן התקבלו ממקורות הנמצאים בשטחי ריבונותה של אותה מדינה.
 • תמלוגים שהתקבלו לידי משלם המיסים במדינה אחת, רק אם הם ניתנו בעד שימוש ברכוש או בעד זכות השימוש ברכוש הנמצא בשטחי ריבונותה של אותה מדינה.
 • הכנסות ממקרקעין שהתקבלו לידי משלם המיסים במדינה אחת, רק אם הן התקבלו מנכסים הנמצאים בשטחי ריבונותה של אותה מדינה.
 • הכנסות מהשכרת נכסי מטלטלין שהתקבלו לידי משלם המיסים במדינה אחת, רק אם הן התקבלו בשיעור החייב במס באותה מדינה.
 • הכנסות שהתקבלו מקנייה של נכסים אישיים – מוחשיים או לא מוחשיים – או מכירתם או החלפתם במדינה אחת, רק אם העסקאות בוצעו בתחומי אותה מדינה, והרווחים מהן חייבים במס.
 • הכנסות שמקבל משלם המיסים בעד שירותים מקצועיים כעובד שכיר או כעוסק עצמאי במדינה אחת, רק אם השירותים המקצועיים הללו ניתנים באותה מדינה, ואם ההכנסות הללו חייבות במס.

 

מה דינן של הכנסות המתקבלות מנדל"ן באמנה ישראל ארה"ב?

הכנסות המתקבלות מנדל"ן, ובכלל זה רווחים, תמלוגים ותשלומים שונים המתקבלים מהנכס הנדל"ני, חייבות במיסוי לפי חוקי המדינה שבתחומי ריבונותה נמצא הנכס.

באופן זה רווחים המתקבלים מהעברת זכויות קניין במקרקעין שבתחומי ריבונותה של ארה"ב, יחויבו במס בארה"ב, ואילו רווחים המתקבלים מהעברת זכויות קניין במקרקעין שבתחומי ריבונותה של ישראל, יחויבו במס בישראל. 

 

איך מתמודדים עם חשש לכפל מיסוי בעזרת אמנה ישראל ארה"ב?

אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל ואזרחים ישראלים המתגוררים בארה"ב, וחשים שהם נתונים לכפל מיסוי או מחויבים במס באופן המנוגד לאמנת המס הישראלית אמריקאית, יכולים לפנות לרשויות המס במדינה שבה הם מתגוררים ולבקש בדיקה בעניינם.

אם אכן נמצא שהם חשופים לכפל מיסוי, מדינת התושבוּת תִפנה למדינת האזרחות ותגיע עמה לכלל הבנות במטרה למנוע את כפל המיסוי או למנוע מיסוי הנוגד את האמנה.

 

נוסח אמנת המס בין ישראל לארה"ב בעברית

נוסח אמנת המס בין ישראל לארה"ב באנגלית

 

אמנה למניעת כפל מס ישראל ארה"ב – דוגמא להמחשה

לטוביה נכס במדינת אלבמה בארה"ב.

בשנת 2024 דיווח טוביה בדוח האמריקאי על הכנסה נטו, לאחר הוצאות, בסכום של 1,000$.

שיעור המס השולי של טוביה בישראל הינו 31%.

 

כמה מס ישלם טוביה בארה"ב ובישראל בגין הכנסותיו בשנת 2024?

ראשית, בהתאם לאמנה יש לחשב חבות המס בארה"ב:

מס פדראלי (10%) = 1,000$ * 10% = 100$

מס אלבמה = 0$ (פטור עד 4,000$)

סה"כ מס ששולם בארה"ב 100$

 

במידה וטוביה יבחר לדווח בישראל לפי מסלול מס שולי יוכל לקבל זיכוי מס בגין המס ששילם בארה"ב

מס חייב בישראל (31%) = 1,000$ * 31% = 310$

זיכוי כנגד מס ארה"ב (100$)

מס לתשלום בישראל 210$

 

להתייעץ עם רואה חשבון מומחה במיסוי ישראלי אמריקאי

אזרחים אמריקאים שמתגוררים בארה"ב? אזרחים ישראלים ושוקלים רילוקיישן לארה"ב? מנהלים עסק בארץ ורוצים להרחיב את פעילותכם העסקית לארה"ב? אין תחליף לייעוץ מקצועי של רואה חשבון ישראלי שמומחה במיסוי ישראלי אמריקאי ומוסמך IRS.

אמנת המס הישראלית אמריקאית באה לעזרתכם בכל חשש לכפל מיסוי ומאפשרת לכם להסיר מעליכם את נטל המיסים הכבד בשתי המדינות. רוצים לדעת עוד על זכויותיכם כתושבי קבע או כבעלי אזרחות כפולה, על חובות המס שלכם ועל ההחזרי המס המובטחים לכם? צרו איתי קשר עוד היום, ויחד נמצא את שביל הזהב למיסוי שקול והגון ולאזרחות טובה ונינוחה.

עמרי ביטס - רואה חשבון אמריקאי-ישראלי
עמרי ביטס - רואה חשבון אמריקאי-ישראלי

רואה חשבון מוסמך וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל. מוסמך מטעם רשות המס הפדרלית האמריקאית (IRS), ניסיון של שנים בייצוג נישומים בארצות הברית. השכלה מקיפה בחשבונאות ובכלכלה מאוניברסיטת חיפה וניסיון רב בתחומי המיסוי הבין־לאומי.

תפריט נגישות